Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

Ziemek
8353 9d3c
Sadagain
Reposted bySkydelannebthatover-landoutoflovezamknioczyrealityisabitchlalunalaluszekInsomniaNervosaniskowobadbloodletha0pozakontrolaaonorinjinvnlpxsorangeugartedivipartyhardorgtfobesideyouinspirationsdressuicidepathetic8soeasy

June 30 2015

Ziemek
7477 cccf 500
Reposted fromhuhnhuhnhuhn huhnhuhnhuhn viarapetrain rapetrain

June 29 2015

Ziemek
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaKik4s Kik4s

June 23 2015

Ziemek
9242 8b2b 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajackal jackal
Ziemek
4528 fae2
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacyronis cyronis
Ziemek
0118 c8c6
Reposted fromtichga tichga viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem

June 18 2015

Ziemek
Reposted fromgruetze gruetze viaanabee anabee
Ziemek
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viaastrid astrid

June 16 2015

Ziemek
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaellijah ellijah

June 11 2015

Ziemek
Reposted fromoll oll vialiars liars

June 09 2015

Ziemek
Ziemek
3221 86be

June 02 2015

Ziemek

May 26 2015

Ziemek
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą trójkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj się raczej w zapachu Jej skóry, w emocjach, które daje Ci Jej uśmiech. Zakochaj się raczej w Jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj się w Jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć Jej prawdziwą istotę, upij się Nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w Jej duszę i osiągnij centrum Jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
Ziemek
2163 8720

corgisandboobs:

stillabunchofmisfits:

I have a feeling her dog had puppies and she got too attached.

I have a feeling she is me in the future.

This is nearly enough dogs.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakerio kerio
0926 d216 500

hersheywrites:

I really love generational photos.

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaPachadi Pachadi

May 08 2015

Ziemek

May 06 2015

1995 f282

dbvictoria:

zenkitty714:

IT’S SO WRONG

look at the cat’s tail!  it totally thinks it’s a dog

Reposted fromlaurelsea laurelsea viaStage Stage

April 30 2015

April 29 2015

Ziemek
Reposted fromfungi fungi vialepetiteuhlan lepetiteuhlan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl